top of page

logo

סופיה גורדייב יזמות ייעוץ והדרכה

תחומי העסק מנטורינג של ארגונים או יחידים בתחום של הקמת פרויקטים חברתיים, אקטיביזם, מניעת אלימות, ארגון מערך המתנדבים. הרצאות והדרכות בתחום אקטיביזם, טראומה, מצבי מצוקה, הטרדה מינית (כולל בשפה רוסית). הרצאה מיוחדת "טראומה וגבורה" מסע שלי ושל נשים רבות. שירותי ממונה חיצונית למניעת הטרדה מינית. ייעוץ והכוונה של נשים וגברים במצבי מצוקה שונים. ליווי עולים חדשים בתחומים שונים.

עוטף עזה

סופיה גורדייב יזמות ייעוץ והדרכה

עודכן לאחרונה ב-

3.4.24

דרום 7-30 ק"מ

העסק מתמחה בניהול, אקטיביזם, מעורבות אזרחית, התנדבות איכותית משמעותית ומחוללת שינוי, תכנון וניהול מיזמים התנדבותיים. התמקצעות בליווי נשים וגברים במצבי מצוקה שונים, כולל עולים חדשים..

bottom of page