top of page

logo

אקומטר - עדו ארגמן ליווי ויעוץ חינוכי

המוצר כולל שני חלקים. הראשון – התקנה של מערכת טכנולוגית בבית הספר לניטור צריכה וזיהום והצגת הנתונים בממשק פדגוגי ייעודי. השני – ליווי והנחיה פדגוגית לצוות בית הספר הכולל גם פיתוח חומרי הוראה ולמידה.

עוטף עזה

אקומטר - עדו ארגמן ליווי ויעוץ חינוכי

עודכן לאחרונה ב-

3.4.24

עוטף עזה 0-7 ק"מ

אקומטר הינה מערכת טכנולוגית חינוכית שמטרתה העלאת המודעות והשפעה על התנהגות תלמידים וקהילות באמצעות הפיכת ההתנהגות היומיומית של צריכת חשמל ומים וממדי זיהום האוויר והרעש לנראית, מעניינת ומזמנת למעורבות. האקומטר הופך את הכללי והמרוחק לקרוב אל התלמידים ולשלהם. הנתונים ממחישים לתלמידים את הקשר בין המעשים שלהם לבין התוצאות. אקומטר מציג באמצעות ממשקים גרפים - דיגיטאליים מגוון נתונים לגבי צריכת החשמל, המים וממדי הזיהום בבית הספר בזמן אמת ובהתייחסות השוואתית לעבר. אקומטר יסייע בהפחתה של צריכת החשמל המים וממדי זיהום האוויר והרעש ויביא לחסכון בעלויות. אקומטר יזמן למידה פעילה וחווייתית שתקדם הבנה ותחזק מיומנויות: חשיבה מערכתית, איסוף ועיבוד נתונים, אוריינות דיגיטאלית וחקר מדעי.

bottom of page