top of page

התקשורת מדברת

מטיפול רגשי לנפגעי המלחמה ועד עזרה לעסקים קטנים: איפה אפשר להתנדב?

מרבית העסקים הקטנים בארץ לא שורדים רק כי אין להם כלים לניהול עסק, ותוכנית 8200 לעסקים קטנים מנסה לתת להם מענה

הסתיים המחזור השלישי של תוכנית 8200 לעזרת העסקים הקטנים

המיזם של הפורום הכלכלי חברתי של נשיאות המגזר העסקי בשיתוף עם בוגרי 8200 יסייע לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה הצפונית למצות את הפוטנציאל הכלכלי 

תוכנית בוקר "פותחים יום", ערוץ 13
8200 מתגייסים: הפרוייקט שבא להרים לעסקים קטנים

המיזם הלאומי לעסקים קטנים

bottom of page