top of page

תהליך המיון

כדי לוודא התאמה בין העסק לבין מה שהתוכנית יכולה לתת אנחנו מבקשים מהעסקים לספק לנו כמה שיותר מידע כדי שנכיר את העסק ונבין טוב יותר איך אנחנו יכולים לעזור לו

ראיון אישי

בשלב הסופי, הצוות שלנו יצור אתכם קשר לשיחת זום קצרה כדי לענות על שאלות ולהסביר על תחילת התוכנית. 

סרטון ווידאו

בשלב מתקדם יותר בתהליך, אנחנו נבקש מכם להקליט סרטון ווידאו קצר שמספר על העסק ועל עצמכם, כדי שנוכל להכיר אתכם באופן אישי. 

דוחות פיננסיים

במידה ונראה התאמה בין העסק לתוכנית נבקש מכם לספק לנו את הדוחות הפיננסיים הרלוונטיים. המומחים שלנו יעברו עליהם לפני תחילת התוכנית וכך ידעו לספק לכם פתרונות מהירים, כבר על ההתחלה. 

שאלון קבלה

אנחנו רוצים להכיר אתכם ולשמוע על הצורך שלכם. בשאלון הראשוני אנחנו נבקש מכם לספק כמה שיותר מידע על העסק מבחינה פיננסית, שיווקית וניהולית.

ועוד..

המיזם של הפורום הכלכלי חברתי של נשיאות המגזר העסקי בשיתוף עם בוגרי 8200 יסייע לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה הצפונית למצות את הפוטנציאל הכלכלי 
bottom of page