top of page

logo

כיוון ההורות

במסגרת עבודתי, אני מנתחת באמצעות תצפיות לא מתערבות התנהגויות של ילדים, בונה תכנית מבוססת על נתונים אימפיריים ומדריכה את ההורים ביישום התוכנית.

עוטף עזה

כיוון ההורות

עודכן לאחרונה ב-

3.4.24

אילת

מנתחת התנהגות המתמחה בקשיי התנהגות של ילדים

bottom of page